Saturday, 9 April 2016

RAIS WA ZANZIBAR ATANGAZA BARAZA LA MAWAZIRI LA MAPINDUZI YA ZANZBAR ,13 NA MANAIBU WAZIRI 7

INNOCENT-THE BLOGGER-BOY
1-ISSA HAJI USI GAVU-OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI.
2-HAROUNA ALI SULEIMAN-OFISI YA RAISI KATIBA,SHERIA,UTUMISHI WA UMMA.
3-HAJI OMAR KHERI-OFISI YA RAISI TAWALA ZA MIKOA NA IDARA MAALUM ZA SMZ.
4-MOHAMED ABOUD-OFISI YA MAKAMO WA PILI YA RAISI.
5-DR.KHALID SALUM MOHAMED-WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO.
6-MAHMOUD THABIT KOMBO-WAZIRI WA AFYA.
7-RIZIKI PEMBE-WAZIRI WA ELIMU.
8-AMINA SALUM ALLY-WAZIRI WA VIWANDA NA MASOKO
9-ALI KARUME-WAZIRI WA UJENZI,MAWASILIANO NA UCHUKUZI.
10-HAMAD RASHID-WAZIRI WA KILIMO MALIASILI MIFUNGO NA UVUVI.
11-RASHID ALI JUMA-WAZIRI WA HABARI, UTALII,UTAMADUNI NA MICHEZO
12-NURDIN KASTIKO-WAZIRI WA UWEZESHAJI,WAZEE,WANAWAKE NA WATOTO
13-SALMA ABOUD TALIB-MAJI, ARDHI,NISHATI NA MAZINGIRA.
MANAIBU WAZIRI:-
1-HAROUS SAID SULEIMAN-AFYA
2-JUMA KHAMIS MAALIM-KATIBA
3-CHUM KOMBO-HABARI
4-LULU MSHAM KHAMIS-KILIMO
5-JUMA MAKUNGU JUMA-ARDHI
6-MOHAMED AHMED SALUM-UJENZI
7-MMANGA MJENGO MJAWIRI-ELIMU
Post a Comment

Our Team

Video of the Day

Contact us

Name

Email *

Message *